BMWT-Keur

  • BMWT-Keur

BMWT-Keur

Magazijn inspecties - Constateer vroegtijdig gebreken

Onze BMWT-Keuringen voldoen volledig aan alle door de overheid vastgestelde richtlijnen en wetgevingen en eventuele herstelwerkzaamheden wordt volledig gegarandeerd. Houd uw magazijn veilig. Laat ons de eerste tekenen constateren voordat het te laat is.

Elke inspectie wordt gevolgd door een aanbod van voorgestelde reparaties en vervanging van onderdelen, inclusief montage. Wanneer uw magazijn volledig is goedgekeurd, ontvangt u een officieel goedkeurrapport.

Onze inspecteurs zijn zeer ervaren en BMWT-gecertificeerd. Ze bieden jaarlijkse inspecties om uw installaties veilig en up-to-date te houden.

 

Wat is BMWT-Keur?

Het BMWT-Keur is een keuringsysteem van fabrikanten en importeurs op het gebied van bouwmachines, magazijninrichtingen, transportmiddelen en wegenbouwmachines.

Met hun uitgebreide kennis en jarenlange ervaring hebben zij meegewerkt aan de ontwikkeling van dit systeem van periodieke veiligheidskeuringen voor onder meer magazijninrichtingen.

Constructor is gecertificeerd om het BMWT-Keur, welke op haar beurt weer wordt gecontroleerd door de TÜV, uit te voeren. Daar waar noodzakelijk verzorgt Dexion vakkundig uitgevoerde reparaties zodat uw magazijnmedewerkers in een veilig magazijn kunnen werken en u aan uw wettelijke ARBO-plicht, zoals vermeld in artikel 7.4a van het Arbobesluit voldoet.

Er zijn twee soorten keuringen

Ingebruikname Keur

Bij oplevering van het project loopt men de gehele configuratie na op specificaties, ontwerp en montagevoorschriften. Vervolgens wordt, conform de algemene montagevoorwaarden, de oplevering afgesloten door het opmaken van een protocol dat wordt ondertekend namens de verkopende partij en de koper/opdrachtgever. De keur is uniform en geeft de garantie dat de constructies volgens landelijke en Europese richtlijnen en wettelijke bepalingen zijn geïnstalleerd.

Periodieke Keur

De periodieke BMWT-veiligheidskeuring is vooral gericht op het voorkomen van letsel en schade door onveilige situaties. Het is een visuele controle waarbij niet alleen wordt gekeken naar eventuele beschadigingen, maar ook naar stellingconfiguratie, veranderingen daarin en belading van de stellingen.

Zoals ook bij andere veiligheidskeuringen zijn in het BMWT-Keur voor magazijnstellingen vaste controlepunten vastgelegd.

Gekeurd wordt o.a. op;

  • De magazijnvloer scheuren, verzakkingen);
  • De aanwezigheid en/of de staat van beveiligingen (o.a. aanrijdbeschermers);
  • Beschadigingen en vervormingen;
  • Het gebruik van de stellingen en de wijze van montage (inhaking liggers, borging, schoorverbanden, koppelstukken etc.).