Het Milieu

  • Het milieu van Constructor Dexion magazijninrichting

Het Milieu

Minimalisatie milieu-impact

De Gonvarri Material Handling Group heeft zich binnen haar productieproces volledig toegewijd aan het minimaliseren van de milieu-impact van al haar activiteiten. Dit door middel van duurzame processen en het streven naar een continue verbetering van de impact die we hebben op het milieu. Wij zijn van mening dat een duurzame aanpak een positief effect heeft op onze prestaties en efficiëntie. Ook wordt hiermee een lagere kostenbasis en meer innovatie bereikt.

Efficiënt gebruik van energie, water en grondstoffen

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op het milieu en verwachten van elke werknemer om te handelen in een ecologisch verantwoorde manier. Zij zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de onderneming door efficiënter gebruik te maken van energie, water en grondstoffen, waardoor gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt geoptimaliseerd.

Staal = meest gerecyclede grondstof

De kernproducten van Dexion zijn overwegend gemaakt van staal, een van de meest gerecyclede grondstoffen in de wereld. Ook zink kan gerecycled worden zonder dat het zijn karakteristieke eigenschappen (fysisch en chemisch) verliest. Zo'n 80% van al het zink wordt vroeg of laat hergebruikt. Doordat zink zonder enig onderhoud lang meegaat (soms tot 100 jaar), is zink dat in het verleden gebruikt is een belangrijke bron van materiaal voor de toekomst.

 Kringloop Zink

Tijdens het productieproces is het onvermijdelijk dat een bepaalde hoeveelheid snij-afval wordt gegenereerd. Dit snij-afval wordt opnieuw aangeboden aan hoogovens om volledig te hergebruiken.

Het Milieubeleid van de Gonvarri Material Handing Group is voortdurend in ontwikkeling. We kijken voordurend naar nieuwe en innovatieve manieren om efficiënter te werken in harmonie met de omgeving.