Voorkom vervelende verrassingen door uw magazijn dagelijks te controleren - Constructor Dexion Holland BV

Voorkom vervelende verrassingen door uw magazijn dagelijks te controleren

 • Controleer magazijnstellingen dagelijks

Voorkom vervelende verrassingen door uw magazijn dagelijks te controleren

Magazijnstellingen moeten iedere dag worden gecontroleerd, voor en na het werk. Zo voorkomt u vervelende verrassingen. Ook krijgt u geen discussie over wie schade aan de magazijnstellingen heeft veroorzaakt.

Regelmatige controle en onderhoud zijn nodig om veilig met magazijnstellingen te werken. Worden beschadigingen aan magazijnstellingen niet opgemerkt, dan kan een magazijnstelling in het ergste geval instorten.
Inspecteer de volgende punten:

 1. Aanrijdbeschadigingen
 2. Vervormingen
 3. Borging
 4. Voetplaten, verankering
 5. Verdiepingsvloer/entresol, schoring
 6. Aanrijdbeschermers
 7. Aanrijdbeschadigingen

Controleer vooral op plekken in het magazijn waar met heftrucks wordt gewerkt:

 • Frames en liggers van palletstellingen
 • Frames, dak- en rugschoring, goten van inrijstellingen
 • Palletopzetplaatsen
 • Onderdoorgangen
 • Geleiderails
 • Aanrijdbeveiligingen

Vervormingen

Visuele controle op vervormingen van magazijnstellingen of constructies door verkeerde belastingen:

 • Doorbuiging liggers
 • Vervorming of doorbuiging liggerinhaking
 • Blijvende vervormingen van legborden en staanders
 • Dynamisch gedrag van de vloer (bijvoorbeeld losliggende vloerdelen) bij aanwezigheid van trillingsbron
 • Scheefstand staanders; te meten in twee vlakken

Borging

Controleer of de koppelstukken (minimaal twee stuks) aanwezig zijn als magazijnstellingen met de ruggen naar elkaar zijn gekoppeld. Zijn de liggers en draagarmen ingehaakt in een frame of kolom, dan moet hier een borging aanwezig zijn. Als de borging ontbreekt, kan de ligger bij het in- of uitslaan van de last uit de staander worden getild. Deze borging moet regelmatig worden gecontroleerd.

Voetplaten

Voetplaten moeten over het hele oppervlak in contact zijn met de vloer. Is dit niet het geval, stop dan vulplaatjes onder de vloerplaten of ondersabel ze met voldoende sterke en krimpvrije mortel. Magazijnstellingen moeten in de vloer worden verankerd.

Verdiepingsvloer, entresol

Bij de verdiepingsvloer/entresol is de veilige staat van de volgende onderdelen van belang:

 • Staalconstructie
 • Leuning, voorzien van schoprand, knie- en handrail
 • Dekvloeren
 • Trappen
 • Palletopzetplaatsen

Aanrijdbeschermers

Op de volgende plaatsen moeten in ieder geval aanrijdbeschermers zijn aangebracht:

 • Op staanders die zich op hoeken van gangen bevinden bestemd voor het rijden met een hef- of andere truck
 • Op staanders van inrijstellingen die grenzen aan gangen (geen in- of doorrijgang)
 • Bij onderdoorgangen; hier moeten de poten van de palletstellingstaanders worden beschermd tegen aanrijding door de truck

Reparatie

Constateert u dat een (onderdeel van een) magazijnstelling is beschadigd, meld dit dan direct door te bellen met 0297-23 94 00.

Een beschadigde magazijnstelling dient zo snel mogelijk te worden gerepareerd of vervangen. Door beschadigingen direct te melden, zorg je ervoor dat de veiligheid van de magazijnstelling in stand blijft. Als het nodig is, dient u de lading uit een beschadigde magazijnstelling te verwijderen.

Bron: BMWT