Zonepicken met legbordstellingen - Constructor Dexion Holland BV

Blog: Zonepicking verkleint loopafstanden in legbordstellingen magazijn

  • Zonepicken met legbordstellingen - Constructor Dexion Holland BV

Blog: Zonepicking verkleint loopafstanden in legbordstellingen magazijn

Af en toe duiken de berichten op in de pers: journalisten die undercover gaan in de magazijnen van Amazon of Zalando en reppen over loopafstanden tot zeventien kilometer per dag. Dergelijke lange afstanden leiden niet alleen tot pijnlijke voeten, maar ook tot tijdverlies. Dat orderpickers moeten lopen is vrijwel niet te voorkomen, maar het blijft een activiteit die weinig waarde toevoegt.

Verdeel legbordstellingen magazijn in zones

Zonepicking is een slim concept waarbij loopafstanden tot een minimum beperkt blijven. Het legbordstellingen magazijn wordt daarvoor ingedeeld in verschillende zones. Orderpickers hoeven dan niet meer het hele magazijn te doorkruisen om artikelen uit de legbordstellingen te halen, maar krijgen elk hun eigen zone toegewezen. Omdat ze kunnen volstaan met het verzamelen van de artikelen uit hun eigen zone, hoeven ze veel minder lange afstanden af te leggen. Als ze klaar zijn met hun deel van een order, doen de collega’s in de andere zones de rest.

Zones verbinden met een rollenbaan

Cruciaal bij zonepicking is de overdracht van orders tussen de verschillende zones. De orderpicker die in de eerste zone gereed is met zijn deel van een order, zal de bak of verzenddoos met inhoud immers moeten doorgeven aan zijn collega in de tweede zone. Hiervoor wordt vaak een rollenbaan ingezet die alle zones met elkaar verbindt. De eerste orderpicker plaatst de bak of verzenddoos op de rollenbaan die richting de volgende zone gaat.

De software die de rollenbanen aanstuurt, zorgt ervoor dat de bak alleen de zones aandoet die nodig zijn. In die zones wordt de bak automatisch een parallelbaan opgestuurd, waar een orderpicker klaar staat om de barcode op de bak te scannen. Het softwaresysteem weet dan om welke order het gaat en geeft de orderpicker de noodzakelijke pickinstructies. Dat kan middels barcodescanning of voicepicking, maar ook middels pick-to-light.

Werklast verdelen bij zonepicking

Anders dan bij veel andere orderpickconcepten is het bij zonepicking niet verstandig om alle snellopers bij elkaar te leggen. Dat zou immers betekenen dat deze veelgevraagde artikelen in dezelfde zone belanden, met als gevolg dat de werklast in die zone veel hoger ligt dan in de rest van het magazijn. Voor een evenwichtige verdeling van de werklast is het dus noodzakelijk om zowel langzaamlopers als snellopers zo goed mogelijk over de zones te verspreiden.

Zonepicking eenvoudig te integreren in bestaand magazijn 

Wat zonepicking zo interessant maakt, is dat de legbordenstellingen stuk voor stuk kunnen blijven staan. Alleen in de hoofdgangen loopt een rollenbaan, die soms nauwelijks aanpassingen aan de inrichting vereist. Desgewenst is het mogelijk om de rollenbaan te integreren in de legbordstellingen, zodat de opslagdichtheid groot blijft. Hoe de rollenbaan ook loopt, u beschikt met zonepicking over een semi-automatisch orderpicksysteem dat een stuk flexibeler is dan de volautomatische orderpicksystemen.

Wilt u meer weten over zonepicking in een legbordstellingen magazijn? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel met 0297-23 94 00.